Kaugabi osutamise tingimused

1. Klient kinnitab, et esitatud isiku andmed on õiged ja ta on täisealine ja teovõimeline isik.
2. Klient on tutvunud kaugabi teenuse kirjelduse ja tingimustega sh hinnaga.
3. Kliendi arvuti teenuse tellimise hetkel töötab ja on võimeline ühenduma internetiga.
4. Kliendi arvutis paiknevatest andmetest on tehtud varukoopia (soovitavalt välisele andmekandjale)
5. Arvutiparandus kinnitab, et ei edasta kliendi andmeid kolmandatele isikutele ning tagab kliendi andmete konfidentsiaalsuse (juhul kui see pole seadusega vastuolus).
6. Kaugabi ühendus on turvaline ja ei ohusta mingil moel kliendi arvutit.
7. Teenust osutatakse tööpäeviti 9-17; L- 10-13, lepingulistel klientidele vastavalt kokkuleppele.
8. Arvutiparandus OÜ omab õigust muuta või uuendada teenusega seotud tarkvara sellest klienti eelnevalt teavitamata.
9. Arvutiparandus OÜ ei vastuta Kliendi arvutis kasutatava tarkvara legaalsuse eest.